dinsdag 19 januari 2010

Monseigneur Godfried Danneels, Aartsbisschop en Kardinaal.

Godfried, Maria, Jules Danneels (juni 1933 ). Aartsbisschop en Kardinaal, sedert januari 2010 is hij Aartsbisschop-emeritus van Mechelen-Brussel.
G. Danneels werd geboren te Kanegem (W.Vl.) , als oudste zoon van hoofdonderwijzer Hendrik Danneels en Madeleine Stofferis. Het gezin telde zes kinderen. Na zijn middelbare studies aan het diocesaan St-Jozefscollege in Tielt, bezoekt hij het Bisschopelijk Grootseminarie te Brugge. In augustus 1957 werd hij door Bisschop De Smedt in zijn geboortedorp Kanegem tot priester gewijd. Vervolgens studeerde hij filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven en theologie aan de Gregoriaanse Universiteit te Rome (1961).
Tussen 1959 en 1977 was hij professor in de liturgie en sacramenteleer aan het Grootseminarie te Brugge, waar hij ook tot geestelijk directeur benoemd werd. Van 1969 tot 1977 was hij tevens hoogleraar in de liturgie en de sacramenten aan de theologische faculteit van de Universiteit Leuven.
In november 1977 werd hij door paus Paulus VI benoemd tot Bisschop van het bisdom Antwerpen. In december van hetzelfde jaar, werd hij door Kardinaal Suenene tot Bisschop gewijd.
In januari 1980 werd hij metropoliet van de Belgische kerkprovincie, Aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en voorzitter van de Belgische Bisschoppenconferentie.
Sedert september 1980 was hij achtereenvolgens Vicaris van de Belgische Strijdkrachten en vanaf 1987 militair ordinarius van het legerbisdom.
STELLINGEN EN OPVATTINGEN Monseigneur Danneels wordt door de pers getypeerd als "progressief". Zijn kritiek op de gang van zaken in het Vaticaan had hem als verkiesbare Kardinaal in het conclaaf van 2005 parten kunnen spelen. Zijn gezondheid is niet optimaal, hij heeft regelmatig hartproblemen.
In juli 2009 verwelkomde de Kardinaal het bereikte politiek akkoord voor de sans papiers dat een einde maakt aan de onzekerheid van een grote groep mensen.
G. Danneels stelt dat het etisch besef bij bedrijfsleiders groeit en dat ondernemen etisch niet neutraal is. Daarbij hoeft er geen tegenstelling te zijn tussen succesvol en moreel verantwoord handelen.
Jezus zou, volgens de Kardinaal, geen goed ondernemer geweest zijn. Toch biedt de joods-christelijke traditie een aantal sleutelelementen aan : -een element in de boodschap dat de mens centraal moet staan. De onderneming en de arbeid mag nooit een doel op zich zijn maar een middel tot zelfrealisatie.
-een ander element is de voorkeursbehandeling voor de zwakken in de samenleving.
In januari 2010 wordt Monseigneur G. Danneels opgevolgd door Monseigneur Leonard uit Namen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten